marketingmanager@zepter.com.pl
Subject
Dzień dobry! Wyrażam chęć wzięcia udziału w bezpłatnych Warsztatach Szybkiego Gotowania z ARTMIX! Proszę o kontakt na podane poniżej dane w celu umówienia się na spotkanie. Imię: ……. Nazwisko: ……. Miejscowość: ……. E-mail: …….. Telefon: ……... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu przez Zepter International Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 w celach związanych z umówieniem i przeprowadzeniem prezentacji produktów oferowanych przez Zepter International Poland sp. z o.o. oraz w celach marketingowych, a także na przekazywanie danych innym podmiotom do wykorzystania w celach marketingowych. Przed złożeniem oświadczenia zapoznałem/am się z informacjami Administratora danych zamieszczonymi powyżej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 informacji handlowych na adres elektroniczny podany w niniejszym Formularzu.
 
 
 


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”
(turpmāk tekstā – sabiedrība) privātuma politika.


Rīga, 2018. gada 23. maijs

Datu apstrādes pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”, reģ. Nr. 40003262201, jur. adrese: Kr. Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, Latvija

tel.: +371 67505272
fax: +371 67505277
e-pasts:
Bezmaksas infolīnija +371 80007222

Darba laiks:
pirmdiena - ceturtdiena: 09:00 – 17:00
piektdiena: 09:00 – 16:00

Kādu informāciju sabiedrība ievāc un kādiem mērķiem


Lai sniegtu nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā sabiedrība ievāca un apstrādā šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.).

Sabiedrība izmanto personas datus, piemēram, lai:
- identificēt personu (klientu);
- atbildēt uz personas (klienta) jautājumiem, ieteikumiem, sūdzībām, ziņojumiem, pretenzijām;
- uzlabot sabiedrības apkalpošanas/ garantijas servisa kvalitāti un uzzinātu personas (klienta) viedokli par sabiedrības produktiem/ pakalpojumiem;
- informēt personu (klientu) par sabiedrības vai/ un „Zepter” zīmola jaunumiem (produktiem un/ vai pakalpojumiem), izmantojot personas (klienta) izvēlēto saziņas veidu;
- veicināt Zepter zīmola preču un sabiedrības atpazīstamību;
- sagatavot, noslēgt un izpildīt līgumus;
- administrēt maksājumus un nodrošināt saistību izpildi/ parādu piedziņu;
- garantijas saistību izpildei;
- statistikas un biznesa analīzei;
- mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:
- aizpildot kontaktinformācijas formu sabiedrības tīmekļa vietnē vai/ un reģistrējoties Zepter interneta veikalā vai/un ZEPTER “LIVE 100” klubā;
- tieši sazinoties ar sabiedrības personālu klātienē, telefoniski vai elektroniski;
- aizpildot piekrišanu kļūt par ZEPTER “LIVE 100” kluba biedru;
- aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties sabiedrības rīkotajos pasākumos (piemēram, prezentācijas, mītiņi, t.sk., pasākumi, kuros notiek filmēšana un fotografēšana);
- izmantojot sīkdatnes (cookies);
- veicot pirkumu/s un noformējot pasūtījumu/s;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Sabiedrība apstrādā personas (klienta) personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, t.i.:

Datu subjekta piekrišana

Pamatojoties uz personas (klienta) rakstveida piekrišanu, sabiedrība informē personu (klientu) par sabiedrības jaunumiem/ nosūta reklāmas materiālus.

Līguma noslēgšana un izpilde

Personas (klienta) personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram, pasūtot Zepter zīmola preces).

Juridiska pienākuma izpilde

Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.

Personas datu nodošana tālāk

Personas (klienta) dati netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām Sabiedrībai ir tiesības izpaust personas datus:
- ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un sabiedrībai ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;
- ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Sabiedrība nesūta personas (klienta) personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Glabāšanas ilgums

Personas (klienta) personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz personas (klienta) piekrišanu, personas (klienta) personas dati tiks apstrādāti, kamēr personas (klienta) piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka sabiedrībai pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

Drošība

Sabiedrība aizsargā personas (klienta) datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Datu subjekta tiesības

Personai (klientam) ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām personas (klienta) tiesībām:
- tiesībām piekļūt personas (klienta) personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
- tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
- tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
- tiesībām ierobežot apstrādi;
- tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
- tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
- personai (klientam) tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, persona (klients) jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu .
- tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt savas personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), persona (klients) var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
- rakstveida formā klātienē sabiedrības birojā Kr. Valdemāra ielā 33, Rīgā, LV-1010, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
- elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, sabiedrībai ir nepieciešams pārliecināties par personas (klienta) identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

Sīkdatnes

Sabiedrības interneta vietne (mājas lapa) izmanto sīkdatnes, kas nodrošina iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un drošu atbalstu internetā (piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju vietnē, novērtēt lappušu caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju). Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas datora sistēmā, lai personai (klientam) būtu iespēja izmantot visas sabiedrības interneta vietnes (mājas lapas), t.sk., interneta veikala īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no servera uz personas (klienta) izmantojamā datora sistēmu – „sesijas sīkdatnes”. Tās tiek automātiski nodzēstas personas (klienta) izmantojamā datora cietajā diskā interneta pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās.
Citas sīkdatnes saglabājas personas (klienta) izmantojamā datora datorsistēmā un ļauj atpazīt personas (klienta) izmantojamā datora sistēmu nākamā apmeklējuma laikā.
Personas (klients) var jebkurā laikā atteikties no sīkdatnēm, atslēdzot to saglabāšanu datorā – nepieciešamības gadījumā padomu dos palīdzības funkcija, kas pieejama lielākajā daļā interneta pārlūkprogrammas (Lūdzu, ņemiet vērā, ka iereģistrēšanās vai pasūtījuma opcijas nefunkcionē vai tām ir ierobežota piekļuve, ja sīkdatnes ir bloķētas vai dzēstas. Visu interneta veikala iespēju izmantošanai ieslēdziet sīkdatņu lietošanu ar interneta pārlūkprogrammas komandrindas palīdzību).

Google analīzes funkcijas un Google AdWords lietošana

Sabiedrības interneta vietne (mājas lapa) izmanto Google Analytics – tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google Inc. („Google”). Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai analizētu veidu, kā tiek lietota interneta vietne. Sīkdatņu ģenerētā informācija par šīs interneta vietnes lietošanu parasti tiek nodota Google serverim un uzglabājas tajā. Gadījumā, ja aktivizējat IP anonimizatoru darbam šajā vietā, jūsu IP adrese tiks bloķēta saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu noteikumiem vai Eiropas Ekonomiskās Zonas līgumu. IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem. Persona (klients) varat bloķēt sīkdatņu lietošanu ar atbilstošiem interneta pārlūkrogrammas iestatījumiem. Persona (klients) varat novērst sīkdatņu ģenerēto datu apkopošanu par interneta vietnes lietošanu (ieskaitot IP adresi) un šo datu nodošanu Google, ja lejupielādēs un iestatīs pārlūkprogrammas pielikumu, kas pieejams: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Šajā vietnē Google Analytics kods paplašināts līdz „gat._anonymizeIp ();”. Tādējādi nodrošinot anonīmu IP adrešu apkopošanu (tā saucamo IP maskēšanu).
Sabiedrības interneta vietne (mājas lapa) izmanto Google AdWords Remarketing mārketingam un reklāmai internetā. AdWords Remarketing atainos attiecīgajam lietotajam atbilstošu reklāmu, ar sīkdatņu palīdzību ņemot vērā to, kādas Zepter interneta vietnes lapas tika apskatītas. Šī sīkdatne nekādā veidā neidentificē personu (klientu), ne arī sniedz pieeju personas (klienta) datoram. Google AdWords Remarketing ļauj sekmīgāk veikt mārketingu. Ja persona (klients) nevēlas piedalīties Google AdWords Remarketing, persona (klients) to varat bloķēt, apmeklējot Google's Ads Preferences Manager.

Facebook, Google +1 pielikumu, Twitter un citu sociālo mediju kanālu lietošana

Darbam interneta tīklā Zepter grupas uzņēmumi ir integrējuši sociālo tīklu facebook.com („Facebook”), Google, Twitter utt. pielikumus.
Apmeklējot sabiedrības interneta vietni (mājas lapu) ar šādu pielikumu, personas (klienta) lietotā interneta pārlūkprogramma ielādē pielikuma vizuālo prezentāciju no Facebook, Google +1 utt. serveriem. Šādā veidā serveris saņem informāciju par to, ka persona (klients) ir apmeklējis sabiedrības interneta vietni (mājas lapu). Ja persona (klients) izmanto Facebook, Google +1 utt., platforma atpazīs tās pielikumu no noteiktas vietnes lappuses, ko persona (klients) apmeklēja un savienos to ar personas (klienta) kontu Facebook, Google +1 utt. Ja tiks nospiesta poga „Patīk”, “+1” vai līdzīga poga citā sociālā medija platformā, vai tiks apstiprināts komentārs, pielikums nosūtīs šos datus uz personas (klienta) kontu Facebook, Google +1 utt.

Piezīme:

Sabiedrības privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Sabiedrība visas Sabiedrības privātuma politikas izmaiņas publicēs www.zepter.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.