Mutes dobuma veselība
PerioSafe® Test

PAPILDU INFORMĀCIJA

PNK-1005
Mutes dobuma veselība
PerioSafe® Test
Kods: PNK-1005
VESELĪBAS RĀDĪTĀJS

PerioSafe® ir pirmais komerciāli pieejamais aMMP-8 tests mutes dobuma pārbaudei imunoloģiskā līmenī. Vairāk nekā 200- zobārstniecības un 800- medicīnas pētījumu pierāda konkrēto biomarķieru prognostisko vērtību. aMMP-8 tests ir maksimāli paredzams un akurāts. Pierādītais jūtīgums un specifiskums ļauj precīzi prognozēt zoba balstaudu bojājumu agrīnās pazīmes un aktīvā kolagēna iznīcināšanu subgingivālā audu vidē. aMMP PerioSafe® test ir CE- reģistrēts, drošs un viegls lietošanai.

Rezultāti tiek novēroti pirmajās 5-10 minūtēs.

VAIRĀK ATTĒLU

PNK-1005